Keywords, Landing Page, ROI, CPC, ....

Què signifiquen les diferents sigles en el Marketing Online?

He de reconèixer que en el Màrqueting Online sembla que ens agradi "inventar-nos" sigles per a definir TOT el que volem explicar ... Ens encanta fer-les servir ! I sembla que els nostres coneixements augmenten si tres de cada quatre paraules que fem servir són aquestes sigles i / o paraules en anglès.

No obstant això, a mi personalment no m'agrada fer-les servir si percebo que l'interlocutor o potencial client que tinc davant no les coneix. Si en canvi la persona que tinc al davant parla "aquest mateix llenguatge", gaudeixo usant-les perquè aquest món, realment m’apassiona i acostumo a allargar les converses, de manera que ajuda'm a parar si es dóna el cas :)

Qualsevol persona que es dediqui a el Màrqueting Online o tingui un negoci propi, és obligatori que sàpiga el seu significat i les sàpiga utilitzar en el context adequat.

Dit això, us passo a descriure d'una manera amena un llistat d'aquestes sigles: (n'hi ha moltes més, com sempre, en propers articles en parlarem)

 • ROI: Prové de l'anglès i significa "Return Of Investment", o el que és el mateix : "Retorn de la Inversió". És un dels conceptes clau a saber ja que en altres paraules s'entén com "Quants euros cobraré si inverteixo X euros? En els negocis on es realitzen transaccions o compres directament per la pàgina web és el principal indicador a mesurar A LLARG TERMINI (molt important aquest matís, ens hi endinsarem més en futurs articles).
 • KPI: Com us he comentat, la majoria de paraules provenen de l'anglès, i en aquest cas significa "Key Performanace Indicator", en català es pot traduir com "indicadors clau de Negoci", encara que a mi m'agrada més definir-lo com "mètrica o llistat de mètriques importants per a un negoci ". És vital tenir un llistat de KPIs per avaluar la viabilitat i fer un seguiment d'el negoci. En aquest article podeu llegir una definició més extensa.
 • LEAD: Un Lead és un contacte o formulari rebut per una pàgina web. És una de les primeres interaccions que esperem que facin els nostres potencials clients. Havent rebut un Lead d'un potencial client, cal començar a treballar-lo, afegint-lo al nostre funnel perquè aconseguim convertir aquest Lead en una futura venda.
 • FUNNEL: Literalment significa "embut" en català. És una d'aquelles paraules que (al meu parer) en anglès té un poder molt més gran. Quin et sembla més marketiniana, Funnel o Embut? A part del poder que tingui, què és un funnel o embut? Doncs és un conjunt de processos que, realitzats per ordre i en el seu precís moment, guiaran els potencials clients des del moment en què descobreixen la nostra marca per primera vegada fins que s'acaben convertint en clients. Hi ha dues maneres d'especificar els processos en els Funnels bastants coneguts, que són el funnel AIDA (Awareness, Interest, Decision i Action) i el Funnel (TOFU, MOFU, BOFU, que respectivament signifiquen Top Of The Funnel, Middle of the Funnel i bottom of the Funnel).
 • CONVERSIÓ: Definim com a conversió la realització d'una acció important per al nostre negoci per part d'un potencial client. Hi ha diferents tipus de conversió i diferents etapes en les quals podem rebre conversions. Una conversió pot ser una venda al nostre comerç electrònic, una trucada d'un potencial client, rebre un correu electrònic o un lead, la subscripció a la nostra newsletter ... Qualsevol conversió ha de ser mesurable i afegida als nostres llistats de KPIs per així poder analitzar l'eficàcia de les accions que els nostres departaments de màrqueting realitzen.
 • TARGET:  També conegut per la frase: Quin és el nostre target? És una manera pràctica de dir: quin és el nostre potencial client? o A qui o volem impactar amb la nostra campanya de màrqueting?
 • CPC, CPA, CPM, CPL: Els defineixo conjuntament per tal que s'entenguin millor. CPC és el cost per un clic. Què significa cost per un clic? Existeixen forces plataformes de compra-venda de tràfic, totes elles tenen formes de mesurar el tràfic que envien cap a una pàgina web en concret. Google Ads, Facebook Ads, Linkedin Ads en són diversos exemples. Totes o gairebé totes permeten comprar tràfic i per tant, ens donen opcions que ens serveixen per a diferents objectius de cada campanya que volem realitzar. CPA és cost per acció o per adquisició, CPM és cost per mil impressions, CPL és cost per Lead. Hi ha molts més tipus de "CPX", però donat a que aquest glossari de termes és a nivell inicial, crec que amb aquests termes és suficient de moment.
 • KEYWORDS I KEYWORD RESEARCH: Una keyword és una "paraula clau" i un "keyword research" és una "recerca de paraules clau". Són traduccions literals de l'anglès, que fan referència principalment a quines paraules són les que millor defineixen els teus serveis o productes i com les busquen els usuaris a internet. Hi ha eines que ens proporcionen els propis cercadors com Google, que ens ajuden a saber el volum de cerques que es realitzen mensualment d'un cert concepte en una regió geogràfica (entre d'altres paràmetres, n'hi ha més!). Sabent quines paraules i com les busquen els nostres potencials clients, podem adaptar el SEO de la nostra pàgina web per millorar la nostra presència i així tenir més opcions d'aconseguir clients.
 • LANDING PAGE: Més conegut com una "pàgina d'aterratge", és una pàgina web que conté la informació necessària perquè una persona que hagi aterrat en aquesta pàgina, ens acabi omplint un formulari o ens realitzi una conversió. Com hem vist en anteriors apartats, el poder del Màrqueting Online és que podem mesurar les accions, i gràcies a això, podem realitzar dissenys de pàgines web de manera iterativa fins que aconseguim patrons de pàgines que converteixen més les unes que les altres. D'aquesta manera podem estructurar la informació de les pàgines seguint certes línies de disseny i de continguts, que al principi tenen més probabilitats de convertir que d'altres.
 • THANK YOU PAGE: És una "pàgina de gràcies". És molt important ja que aquesta és moltes vegades l'única manera de mesurar conversions d'una manera senzilla. Hi ha eines com GTM (Google Tag Manager) que ens faciliten el mesurament de conversions sense necessitat de tenir una thank you page. Però en la mesura del possible és més senzill, encara que no sempre possible, mesurar conversions fent servir una "thankyoupage".
 • CALL TO ACTION: Finalment tenim la "crida a l'acció". Els CTA són una part molt important a tenir en compte en les estratègies de Màrqueting Online. No hi ha pitjor situació que aconseguir fer tota la feina correctament i no utilitzar un bon CTA per acabar de tancar la venda. Alguns exemples de la vida real serien  semblants a com si les portes d'entrada dels supermercats no estiguessin suficientment indicades o visibles, com si quan vols comprar alguna cosa no trobes el botó de comprar fàcilment o té un titular que confon i no saps cap a on vas un cop fas clic, ....

Fins aquí la llista de termes comuns en Màrqueting Online. N'hi ha molts més i altres conceptes dels que et parlaré en un futur. Com sempre, si voleu que aprofundeixi més en algun punt o teniu dubtes només heu de comentar a sota en la secció de comentaris o enviar-me un correu des de la pàgina de contacte :)

Que passis un feliç dia!