Primer article del blog i segur que deus pensar si no hi havia res més senzill per començar a escriure…

La resposta es si i no. La veritat tinc moltes temàtiques relacionades amb el Màrqueting Online de les que tinc ganes d’escriure, però crec que els KPIs d’un negoci online, o com es mesuren els resultats, és el punt principal a treballar en qualsevol web que vulgui arribar a ser monetitzada, o es vulgui treballar de manera professional.

Els KPIs (les sigles provenen de l’anglès i signifiquen “Key Performance Indicator”) són els indicadors que ens ajuden a analitzar com de bé (o malament) estem treballant la nostra estratègia de Màrqueting online y offline.

Cada tipologia de negoci té els seus propis KPIs. Per exemple, pel treball de Màrqueting Online d’un negoci de tipus e-commerce, principalment els nostres indicadors es basaran en retorns d’inversió (ROI), quant ens costa aconseguir un client que realitzi una compra (CPA), durant quant temps podrem vendre productes als clients del nostre e-commerce (LTV) i un llarg llistat de kpis que m’endinsaré en futurs articles.

Per realitzar el seguiment de KPIs d’un negoci en el qual NO es realitzen transaccions (vendes) en la pròpia web, podem tenir uns KPIs diferents, en aquest cas, per una tipologia de negoci que podem dir més sencillament (o bé quotidinament…) com “web corporativa“, els KPIs sobre els que en podem realitzar el seguiment són per exemple la quantitat de Leads que rebem que provenen de la web (#Leads o conversions, definint com a conversió la recepció d’un formulari de contacte d’un potencial client a través de la nostra pàgina web). Un altre KPI important en aquest cas pot ser la quantitat de visites que rep la nostra pàgina web (#visites) o el temps mig que navega una persona per la nostra pàgina web (entre altres).

Les ressenyes i els comentaris en pàgines web de tercers ( com poden ser tripadvisor, booking, trivago, google my business, facebook etc…) també les podem contabilitzar com kpis a mesurar. És més, per vàries tipologies de negocis com són hotels, restaurants, clíniques dentistes, perruqueries i més negocis locals, és obligatori realitzar un seguiment tant de la quantitat com de la qualitats dels comentaris que la gent realitza dels nostres negocis i de la competència. Tan important és el servei, preu i localització dels nostres negocis com les opinions que els nostres clients o ex-clients opinen en aquest tipus de webs. Aquests KPIs són bons indicadors per analitzar les diferents  de la fase de decisió del nostre funnel. Com millor sigui el nostre tracte amb el client, i millor servei rebi, més possibilitats tenim que ens recomani i per tant, futurs clients estaran influenciats per les opinions d’altres clients del nostre negoci.

Recapitulant, el que vull destacar (o prioritzar), és que cada tipus de negoci té uns certs indicadors i que segurament seran força iguals amb altres negocis. Com més es profunditza dins de les estratègies i eines del marketing online, més KPIs podem realitzar-ne un seguiment, i per tant prendre mesures si els resultats no són els esperats, o pel contrari augmentar les inversions en els canals que estem obtenint un millor (ROI).

I ja per finalitzar, us avanço que realitzaré futurs articles sobre: En quina part del funnel es troba la nostra pàgina web, o dit d’una altra manera, fins a quin punt és important la pàgina web per al nostre negoci i com ajuda dins del procés de venda de la nostra empresa? És una pregunta que per molta gent sembla obvia, que una pàgina web és la base de qualsevol estratègia. No obstant, a dia d’avui, segueixen havent moltísimes empreses PYMES y negocis locals que creuen que no necessiten una pàgina web per vendre.